CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Provning av trämöbelförband

B Enquist ; H Petersson ; Karl-Gunnar Olsson (Sektionen för arkitektur)
: Studio Material och Design, Byggnadsmekanik, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17484

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur