CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drum2Drum - a tangible device to encourage social interactions

Agnieszka Szymaszek (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; David Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
To be presented at: 9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR), Aarhus University, Denmark, 9-10 April 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-03-19.
CPL Pubid: 174831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Elektronik
Interaktionsteknik
Mänsklig interaktion med IKT

Chalmers infrastruktur