CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design for Sustainable Building - Development of a conceptual framework for improved design processes

Michael Edén (Sektionen för arkitektur) ; Lisbeth Birgersson (Sektionen för arkitektur) ; Catharina Dyrssen (Sektionen för arkitektur) ; Lena Simes (Sektionen för arkitektur)
Reviewed paper in conference SBE 03, CSIR (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 17483

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur