CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualisering inom Transportområdet – Kartläggning och utvärdering

Beata Stahre (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 33 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten behandlar användning och behov av visualiseringsverktyg inom transportområdet. Kärnfrågan handlar om hur aktörer inom området transport använder visualisering. Målet är att göra en översikt över befintliga visualiserings- och simuleringsverktyg inom transportområdet, samt att utreda vilka visualiseringsbehov som aktörer inom området har. I utredningen kartläggs både olika typer av verktyg, såväl som olika typer av simuleringstekniker. Inom ramen för projektet har olika aktörer inom transportområdet intervjuats och analysen om visualiseringsbehov baseras till stor del på deras medverkan. Även en litteraturstudie har genomförts, för att skapa en så heltäckande bild av området transportvisualisering som möjligt. Projektet samfinansieras av CVG och styrkeområdet Transport på Chalmers.

Nyckelord: visualisering, simulering, visualiseringsverktyg, simuleringsverktyg, transportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-19. Senast ändrad 2013-03-19.
CPL Pubid: 174821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Samhällsbyggnadsteknik
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur