CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemcatcher - Performance of a Passive Sampling System for Aquatic Monitoring of Metals

Katarina Runeberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-03-17. Senast ändrad 2013-03-28.
CPL Pubid: 174763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur