CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waste Management and Producer Responsibility in Sweden

Cecilia Mattsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 78 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-03-17. Senast ändrad 2013-12-18.
CPL Pubid: 174758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport (2000-2004)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på Vatten Miljö Transport 5