CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metal Speciation and Toxicity in Sewage Sludge

Annika Carlson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-03-17. Senast ändrad 2013-03-28.
CPL Pubid: 174754

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur