CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

David är försenad

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Tinget i sig (2013)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-16. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 174738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Building Futures
Livsvetenskaper
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Sociologi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur