CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

(historising) Theory

Claes Caldenby (Sektionen för arkitektur)
(theorising) History in Architecture / Tostrup, Elisabeth , Hermansen, Christian (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17467

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur