CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Göteborgsarkitekturens långa vågor

Claes Caldenby (Sektionen för arkitektur)
Göteborg: att bygga staden / Hansson, Einar (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17465

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur