CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk-based ship security analysis

Hans Liwång (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
Naval architect (0306-0209). Vol. 2013 (2013), 2, p. 35-37.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

IN DEPTH | SHIP SECURITY Chalmers University of Technology and the Swedish National Defence College research the conditions for a risk-based ship security analysis approach. Hans Liwång, licentiate in Engineering, at Chalmers explains further.

Nyckelord: ship security, risk, military methods, piracy, threats


A documented and researched risk-based approach could be applied to both civilian and naval ships and facilitate a more detailed analysis of different risk control options and enhance ship security and survivability.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 174622

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Transportteknik och logistik
Övrig annan teknik
Freds- och konfliktforskning

Chalmers infrastruktur