CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thoughts on Membranes, Matrices and Non-Commutativity

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
Proceedings of the conference ``Non-Commutative Geometry and Representation Theory in Mathematical Physics'', Karlstad, Sweden, July 5-10, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 1746

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur