CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TeleFOT/D4.6.3 Impacts of environment -results and implications

Devid Will ; Ullrich Schröder ; Steward Birrell ; O.M. Perez ; Satu Innamaa ; Pirkko Rämä ; Pontus Wallgren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2013.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 174579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Annan teknik
Interaktionsteknik

Chalmers infrastruktur