CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vattenbyggnadskonst och stadsutveckling : Göteborg kring industrialismens genombrott

Hans Bjur (Sektionen för arkitektur)
Bebyggelsehistorisk tidskrift (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Vattenbyggnad, Sverige, Göteborg, 1800-taletDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17456

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur