CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Response of polar mesosphere summer echoes to geomagnetic disturbances in the Southern and Northern Hemispheres: the importance of nitric oxide

S. Kirkwood ; E. Belova ; P. Dalin ; M. Mihalikova ; D. Mikhaylova ; Donal P. Murtagh (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; H. Nilsson ; K. Satheesan ; Joachim Urban (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; I. Wolf
Annales Geophysicae (0992-7689). Vol. 31 (2013), 2, p. 333-347.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-03-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 174545

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur