CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Combined Power Systems. General description of software

Ingemar Mathiasson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 118 s.
[Rapport]

The document describes a simulation program for statistical analys of power balance in an electric grid with wind and solar as power producers.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-08. Senast ändrad 2013-03-08.
CPL Pubid: 174544

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur