CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Environments versus a Full-Scale model for examining colours and space

Monica Billger (Sektionen för arkitektur) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
Virtual Concept (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 17454

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur