CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya stadsbyggnadsidéer : forskning & utveckling

Inger Bergström (Sektionen för arkitektur) ; Magdalena Forshamn (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : Arkitekternas forum för forskning och utveckling (ARKUS), 2003. - 27 s.
[Bok]

Nyckelord: Arkitektur, Forskning, StadsplaneringDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17452

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur