CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Hans Abrahamsson (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning ; Mistra Urban Futures) ; Henric Benesch (Högskolan för design och konsthantverk ; Mistra Urban Futures) ; Martin Berg ; Pål Castell (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Emma Corkhill (Konstnärliga fakultetsnämnden ; Mistra Urban Futures) ; Sara Danielsson (Högskolan för design och konsthantverk ; Mistra Urban Futures) ; Anna Fridén ; Rakel Heed Styffe ; Lars Jadelius ; Vanja Larberg ; Nazem Tahvilzadeh (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-980300-7-5.- 140 s.
[Bok]

Invånarens roll i planering och stadsutveckling håller på att förändras och samhällsbyggande sker i nya former där medborgardialoger får allt större utrymme. Synen på medborgardeltagande utvecklas och tjänstemän på olika nivåer och från skilda förvaltningar får ett delat ansvar för helheten. Deras arbete balanserar hela tiden mellan kontroll och öppenhet. Tolv deltagare i forskningsprojektet Mellanplats skriver om dialogens platser och former med utgångspunkt i två stadsdelar i Göteborg. Texterna handlar om makt och dialog, om medskapande design, om dialogens politik och om att en ny roll för planerare håller på att utvecklas. Vi vänder oss till alla som arbetar med och är intresserade av stadsutvecklings- och demokratifrågor. Vi hoppas att vi kan ge nya intressanta infallsvinklar som kan bli användbara i det dagliga arbetet med att utveckla inkluderande och hållbara städer.

Nyckelord: medborgare dialog inflytande planering stadsutvecklingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-07. Senast ändrad 2017-02-24.
CPL Pubid: 174504

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)
Högskolan för design och konsthantverk (GU)
Konstnärliga fakultetsnämnden (GU)
Förvaltningshögskolan (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur