CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processvisioner ? nya principer för styrningen och utformningen av framtidens bioteknikbaserade processanläggningar. Slutrapport till Vinnova.

Henric Benesch (Sektionen för arkitektur) ; Tobias Engberg (Sektionen för arkitektur) ; J Hill ; Peter Ullmark (Sektionen för arkitektur)
: Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 17450

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur