CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elongational flow mixing for manufacturing of grahite nanoplatelet/polystyrene composites

Henrik Oxfall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; J Rondin ; M Bouquey ; R Muller ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Applied Polymer Science (0021-8995). Vol. 128 (2013), 5, p. 2679-2686.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nanocomposites, graphite platelets, elongational flow, conductivity, rheology, polystyreneDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-07. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 174492

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur