CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualisering av verkningssätt och historiska bärverk

Carl Thelin (Sektionen för arkitektur)
Kulturarvsdialog : IT-stöd för reflektion om samtid och framtid. (2004)
[Kapitel]

Nyckelord: Byggnadsteknik, InformationsteknikDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17448

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur