CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pulp fibres in absorption applications: Modifications and properties

Kristoffer Lund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-827-4.- 60 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-06. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 174472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Polymerkemi
Polymerteknologi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-04-12
Tid: 10:00
Lokal: HB2
Opponent: Prof. Arthur Ragauskas, School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology, USA

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 0346-718X