CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Participative Planning for Sustainable Urban Water Systems: What became the aim?

Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur) ; Erik Kärrman ; Jaan-Henrik Kain (Sektionen för arkitektur) ; Denis van Moeffaert ; Helena Åberg
IWA World Water Congress and Exhibition (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17447

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur