CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating NAIADE with respect to stakeholder participation: Case Studies of Sustainable Urban Water Management

Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur) ; Jaan-Henrik Kain (Sektionen för arkitektur) ; Helena Åberg ; Denis van Moeffaert ; Erik Kärrman
4th International Conference on Decision-Making in Urban & Civil Engineering (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17446

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur