CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Re-framing the assessment of sustainable stormwater systems

C Sundberg ; G Svensson ; Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur)
Clean Technologies and Environmental Policy 6, p. 120-127.. (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17445

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur