CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En undersökning av mötet mellan tekniskt kunnande och affärskunskap i Chalmers Innovation

Marie Strid (Sektionen för arkitektur)
: Tema Rum och process, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Bok]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17442

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur