CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

»Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?» Utvärdering av Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården

Jenny Stenberg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Centrum för Kulturstudier, Göteborgs Universitet, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17440

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur