CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Promoting methane oxidation: Effect of catalyst composition and transient operation

Sheedeh Fouladvand (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 34 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-05.
CPL Pubid: 174381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Spektroskopi
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Mechanisms behind sulfur promoted oxidation of methane


Methane oxidation over Pd supported on ceria–alumina under rich/lean cycling conditions


Examination

Datum: 2013-03-19
Tid: 13:15