CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilitating Construction Briefing - From the Client's Perspective

Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research Vol. 1 (2004), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17438

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur