CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Design Brief as Carrier of Client Information During the Construction Process?

Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Design studies (0142-694X). Vol. 25 (2004), 3, p. 231-249.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17436

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur