CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillgänglighetsvillkor i svenska städer, TVISS : GIS-metod som beaktar säkerhet, trygghet och bekvämlighet för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning vid förflyttningar i verkliga nät för gång, cykel, buss och bil

Mats Reneland (Sektionen för arkitektur)
Borlänge : Vägverket, 2004. - [2], 116 s.
[Rapport]

Nyckelord: Infrastruktur Sverige, Kommunikationer Sverige


ill.
Publikation / Vägverket, 2004:05Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17434

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur