CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply chain configuration for biomass-to-energy: The case of torrefaction

Martin Svanberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
International Journal of Energy Sector Management (1750-6220). Vol. 7 (2013), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-04. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 174336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A framework for supply chain configuration for a biomass-to-energy pre-treatment process