CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The 'reduction-retention conundrum': An investigation into the nature and adjustment of firm resources

Matthias Holweg ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
2012.
[Rapport]

Published in: Cambridge Judge Business School Working PaperDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-03. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 174313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur