CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A cultural heritage dialogue : IT support for reflections on the present and the future

Susanne van Raalte (Sektionen för arkitektur) ; Tomas Wikström ; Rolf Källman
Oxford : Archaeopress, 2004.
[Rapport]

Nyckelord: Gamla Uppsala kyrka, Gamla Uppsala historiskt centrum, Museiteknik, Virtuell verklighetDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17431

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur