CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IT i kulturmiljöer : en kunskapsöversikt

Susanne van Raalte (Sektionen för arkitektur) ; Michael Wallin
: Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]

Nyckelord: Informationsteknik, Virtuell verklighet, KulturarvDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17430

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur