CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-Scale Multiple Antenna Wireless Systems

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; G. K. Karagiannidis ; E. G. Larsson ; T. L. Marzetta ; R. Schober
IEEE Journal on Selected Areas in Communications (0733-8716). Vol. 31 (2013), 2, p. 113-116.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-03-01.
CPL Pubid: 174288

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur