CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

UDEP-S: Universal Design Education Project–Sweden

Jan Paulsson (Sektionen för arkitektur)
A short report to the EIDD European Conferences (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17428

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur