CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rum för äldre

Jan Paulsson (Sektionen för arkitektur)
Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Vårdlitt. 62. / Wijk, H (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17426

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur