CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Logical Framework with Dependently Typed Records

Thierry Coquand ; R. Pollack ; Makoto Takeyama (Institutionen för datavetenskap)
Lecture Notes in Computer Science. 6th International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications (TLCA 2003), Valencia, 10-12 June 2003 Vol. 2701 (2003), p. 105-119.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-02-28. Senast ändrad 2014-04-14.
CPL Pubid: 174229

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU) (GU)
Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur