CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transdisciplinarity and Architectural Design

Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Discussing Transdisciplinarity: Making Professions and the New Mode of Knowledge Production / Dunin-Woyseth, Halina, Nielsen, Liv Merete (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 17421

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur