CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review: Arkitektur som kroppslighet, staden som terräng

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Nordic Journal of Architectural Research / Nordisk Arkitekturforskning (1893-5281). Vol. 2011 (2011), 1, p. 57-59.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: thesis review urban explorationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-26. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 174149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur