CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur - från statiska objekt till diagrammatiska fält? Om form i ett digitaliserat arkitekturtänkande

Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Nordisk Arkitekturforskning Vol. 17 (2004), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-20.
CPL Pubid: 17412

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur