CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter

Urban Andersson (Chalmers bibliotek) ; Jonas Gilbert (Chalmers bibliotek) ; Tomas Johansson ; Jessica Lindholm ; Erik Stattin ; Anders Söderbäck ; Daniel Wadskog ; Bodil Gustavsson
2013. - 24 s.
[Rapport]

Syftet med projektet är att ge underlag för att införa författaridentifikatorer i svenska tjänster och system inom vetenskaplig kommunikation. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell de-facto standard under uppbyggnad med många viktiga aktörer involverade. Implementering av ORCID kräver samverkan mellan flera aktörer, både nationellt och på lärosätena. Projektgruppen lämnar ett antal rekommendationer baserade på de uppgifter som redovisas i rapporten.Denna post skapades 2013-02-26. Senast ändrad 2016-07-04.
CPL Pubid: 174119

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur