CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coacha arbetslaget att bryta rigida strukturer och frigöra medarbetarnas potential

Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Rapp Ricciardi, Max (red), Handboken Coaching, Bonniers Ledarskapshandböcker, kapitel 5.2. (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-26. Senast ändrad 2013-02-26.
CPL Pubid: 174107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Psykologi
Företagsekonomi
Sociologi

Chalmers infrastruktur