CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metal nanoparticle enhanced radiative transitions: giving singlet oxygen emission a boost

R Toftegaard ; J Arnbjerg ; H Cong ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Hossein Agheli (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Duncan S. Sutherland ; P.R. Ogilby
Pure and Applied Chemistry (0033-4545). Vol. 83 (2011), 4, p. 885-898.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-02-25.
CPL Pubid: 174099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur