CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Godmorgon det snöar! En studie av kommunal snöhantering och dess påverkan på allmänhetens vardagsliv

M Mannberg ; Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur) ; E Wihlborg
Luleå : Forskningsrapport 2004:3, Luleå tekniska universitet, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17409

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur