CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Volym 0

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
(2000)
[Bok, med redaktör]

Artistic research. Publication as part of an installation of works filmed and photographed at Landschaftspark Duisburg Nord and Galleri k20, Halmstad. Edited and designed by Linton with texts by Linton, Joakim Palm & Sven-Olov Wallenstein. ISBN 91-631-0128-9

Nyckelord: artistic research, installation, artworkDenna post skapades 2013-02-25.
CPL Pubid: 174072

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Bildkonst
Litterär gestaltning
Arkitektur
Design

Chalmers infrastruktur