CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadens hållbara utveckling och urbana strukturer: En syntes av ett forskningsprogram

Björn Malbert (Sektionen för arkitektur) ; Lisbeth Birgersson (Sektionen för arkitektur) ; Lena Falkheden (Sektionen för arkitektur) ; Jaan-Henrik Kain (Sektionen för arkitektur) ; Elisabet Lundgren Alm (Sektionen för arkitektur) ; Knut Strömberg (Sektionen för arkitektur) ; Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Temat för Byggd miljö & Hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17407

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 2004:5