CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lars Schmidt (1917-2009)

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2010 (2010), 30-31,
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Introductory text regarding the director and theatre producer Lars Schmidt, and to a translation into Swedish of an interview with Schmidt made by Jean Bassan. 4 pages with illustrations, 3 notes.

Nyckelord: teaterproduktion, scenkonst, Lars Schmidt, Ingrid BergmanDenna post skapades 2013-02-25.
CPL Pubid: 174045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Företagsekonomi
Scenkonst
Teatervetenskap

Chalmers infrastruktur